Bloemen voor Monsanto 25 mei 2013


Bekijk de onderstaande video

Kijk voor meer informatie op: http://www.earth-matters.nl/5/7298/gezondheid/bloemen-voor-monsanto-25-mei-2013-in-meer-dan-250-steden-over-de-hele-wereld-wordt-gedemonstreerd.html


Geplaatst in wolmanzouten | Een reactie plaatsen

Het verschrikkelijke leed wat kanker heet.Geplaatst in wolmanzouten | Een reactie plaatsen

België en Nederland in top 10 van grootste CO2-uitstoters – Cancún 2010 – De Morgen


België en Nederland in top 10 van grootste CO2-uitstoters – Cancún 2010 – De Morgen.

 

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Steeds meer Nederlanders krijgen kanker.


Steeds meer Nederlanders krijgen kanker. Ook sterven er meer Nederlanders aan kanker dan gemiddeld in Europa.
Volgens het NPK werd in 2007 bij ruim 86 duizend mensen kanker vastgesteld. Dat waren er ruim 2300 meer dan een jaar eerder.
In 2007 stierven 40.011 Nederlanders aan kanker.
Een jaar later in 2008 waren dat er 41.874
Het aantal sterfgevallen door kanker stijgt al jaren.

Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3096679.ece/
_Nederlandse_levensstijl_zorgt_voor_meer_kanker_.html


 

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Waarom vis eten dodelijk is.


Een simpele test op twee stukjes vis van op de markt was voldoende om te bewijzen dat alle vis eigenlijk giftig is. “Het is dramatisch. Eigenlijk zouden ze op vis een waarschuwing moeten zetten zoals op sigaretten: Vis eten is op termijn dodelijk. Als je gaat kijken waar de meeste rotzooi in zit, blijkt dat dus in vis te zijn”.

Klik voor meer informatie van dit artikel hier,  Demorgen.be


Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Uw overheid die zwangere vrouwen bewust risico laat lopen.


“ Volgens wetenschappers weegt bij de overheid het belang van de visserijsector zwaarder dan de voedselveiligheid. In een reactie erkent een woordvoerder van LNV dat compensatiegeld een rol speelde in het tot nu toe uitblijven van een vangstverbod. ‘Het gaat dan om veel belastinggeld.’ Meer handhaving en controle is een andere optie, aldus de woordvoerder.   Zembla meldt ook dat het Voedingscentrum, een door de overheid gefinancierd instituut, verzuimt zwangere vrouwen expliciet te waarschuwen voor de gevaren van rivierpaling. Het voedingscentrum heeft die fout inmiddels erkend en heeft het voedingsadvies voor zwangere vrouwen op de website aangepast.  

Klik op deze link voor de video van Zembla  te bekijken 


Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Overheid gaat ook uw thuissituatie controleren!! STOP dit!.


Beste mensen, ik plaats dit bericht, omdat dit een zeer ernstige zaak betreft, waar ik nu pas kennis van kreeg dank zij mijn e-mail berichten.

Stop de ‘slimme’ meters!
WijVertrouwenSlimmeMetersNiet.nl

Het schijnt namelijk dat na de OV-Chipkaart, waar de overheid controleert waar we naar toe gaan, het ‘rekening rijden’ met het zelfde doel, het Elektronisch Kind en Patiënten Dossier (EKD en EPD) dat ons levenslang kan achtervolgen over alle medische en maatschappelijke problemen, de overheid ook graag wil weten wanneer wij thuis of uit zijn, hoe laat en hoe hoog we de verwarming aan zetten en hoeveel lampen of TV we aan hebben op welk tijdstip.

Op 14 juni 2008 liet het College Bescherming Persoonsgegevens, in een brief aan de minister van Economische Zaken, weten dat het wetsvoorstel over de ‘slimme’ energiemeter strijdig is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. ‘Het verzamelen en beschikbaar stellen van gegevens over het energieverbruik, ongeacht de toestemming van de betrokkene, is niet toegestaan”.

Op 10 november 2008 riep De Consumentenbond de Eerste Kamer op het wetsvoorstel ‘slimme meters’ af te wijzen. Dit omdat het oordeel van de Universiteit van Tilburg, die in opdracht van de Consumentenbond een privacytoets uitvoerde, luidde dat: ‘De invoering van de slimme energiemeter in strijd is met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM)’.

Onder het mom van energiebesparing worden binnenkort heel geruisloos energie kostende ‘slimme meters’ opgedrongen die er voor zorgen dat de overheid al ons energiegebruik per kwartier kan weten… Mensen: LAAT DIT NIET gebeuren!!

Onderteken die petitie!! Hier de link: www.wijvertrouwenslimmemetersniet.nl


Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Milieucriminelen vergiftigen Nederland door de houding van de overheid.


Milieucriminelen maken misbruik van lakse houding overheid.
Sloopschepen vol met asbest, mest die meters diep de grond inloopt en gevaarlijke chemicaliën zoals arseen, lood, kwik, cadmium enz. die in het water worden geloosd. Op grote schaal worden milieumisdrijven gepleegd die oogluikend worden toegestaan.

 

 

Ondanks alles vinden Milieu Minister Cramer en Minister van Justitie hogere straffen niet nodig?.
De reden daar van is heel simpel te vinden in het feit dat het hier om veel overheid personeel gaat die dan juist langer vast moeten zitten indien zij schuldig bevonden worden, en zo zie je maar weer eens duidelijk hoe de Collusie in Nederland overheerst.

 


Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

We zijn geestelijk vermoord


Hoe lang kunnen wij en de kleinkinderen dit nog volhouden?.
 

 

De angstige boodschap die Corrie 4 maanden
voor haar dood
 schreef aan ons op mijn verjaardag.
Bijna een jaar na de brute moord op onze 41-jarige dochter staat er
nu een groot artikel in het Algemeen Dagblad.
Lees het allemaal op de onderstaande link,
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/286708/2008/12/05/We-zijn-geestelijk-vermoord-rsquo.dhtml


Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

In 2005 stierven er in Nederland Bijna veertigduizend mensen aan de gevolgen van kanker.


Beste Allen

Dit is natuurlijk voor mij geen schokkend nieuws meer, ik begrijp alleen niet waarom wij de cijfers van 2007 niet te zien krijgen daar dat er waarschijnlijk nog veel meer zijn dan dat ze in de Telegraaf vermelden.

Het is gewoon schandalig dat 20 miljard gepompt wordt in de banken om weer die gevaarlijke kostumering drang van de mens te financieren.

Het was betergeweest dat die 20 miljard anders was besteed, aan een goede preventie en gezondheidszorg.

De burger  vooral de mensen in de bijstand en de arbeiders moesten flink hun buikriem aanhalen,” gevolgen probleem wijken,” voedselbanken,” de samenleving  ontwrichten. Tevens moesten die ook jarenlang met de meest gevaarlijke stoffen werken zonder dat zij dat wisten: Zij werden er gewoon? niet over ingelicht. 

Dit lijkt een bewust spel te zijn geweest elke minister (wist) en weet dat als de fundering te dun wordt gebouwd of wordt afgeroomd je het risico loopt dat het als een kaarten huis instort.

De graai cultuur heeft er nooit bij stil gestaan dat de onderste laag in de samenleving 3 belangrijke punten nodig hebben in hun leven, om de economie te laten groeien voor de graai BOBO”S.
 

Punt 1: Het belangrijkste goede medische zorg en goede voedsel.
 

Punt 2:  Voldoende besteding om te kunnen ontspannen met gezin,”in plaats van stres hoe de volgen rekening van Gas en licht betaald kan worden met het vakantie geld.

Punt 3: Een milieu Minister de niet met het groot kapitaal heuld, maar haar taak uitvoerd waar voor zij is aangesteld.
 

Als de arbeider en zeker meer dan helft werkt in gevaarlijk industrie niet meer voorzien worden van goede voedsel en preventie voorlichting de juiste medische behandeling en ook geen ontspanning meer heeft dan gaat er een rotting proces ontstaan in de fundering waar de economie op rust.

Deze doelgroep voed de monden van de graai machines dat gebeurde al eeuwen maar de Old boys zorgden dat hun arbeiders brood en spelen hadden en hield ze tevreden.

De regering van de afgelopen 20 jaar heeft duidelijk aan de burgers laten zien dat zij slaven zijn van het systeem en uitgezogen worden tot de bodem: Met als klap de val van de banken slechter hadden ze het niet kunnen maken.

De burgers geloven nergens meer in worden zieker en zieker met alle gevolgen van dien.

kijk voor meer informatie op http://www.polie.nl

En klik op de onderstaande link: van wat de Telegraaf hier oververmeld,
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2156541/__Kans_op_kanker_40_pct.__.html?pageNumber=2

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen
%d bloggers liken dit: