Uitstoot van schadelijke stoffen na branden en rampen.


In Nederland vinden jaarlijks tien tot twintig branden of rampen plaats waarbij relatief veel schadelijke stoffen vrijkomen. Het potentiële gevaar wordt in eerste instantie gemeten door de brandweer, die bekijkt of er in het gebied acute risico’s voor de bevolking zijn. Maar ook in de dagen en weken erna kunnen schadelijke stoffen in de omgeving verspreid worden, wat gevolgen kan hebben op de langere termijn. Dit wordt in kaart gebracht door de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM, in samenwerking met de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken.

Na 15 jaar onderzoek bracht het MOD in december 2002 een rapport uit met algemene conclusies over de uitstoot van gevaarlijke stoffen na een brand of ramp. Vrijwel altijd trof het MOD binnen een afstand van enkele honderden meters verhoogde tot sterk verhoogde concentraties aan van koolmonoxide (CO), vluchtige organische componenten (VOC’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Ook dioxinen en zware metalen zoals lood komen vaak vrij. De hoogste concentraties kwamen vrij bij branden met grote hoeveelheden koolwaterstoffen, zoals een opslagloods met kunststoffen, een verffabriek, of een depot waarin chemisch afval was opgeslagen (verven, lijmen, oplosmiddelen en olieresten).

Enkele resultaten van de metingen van stofvormige componenten bij een aantal branden. De getallen geven de verhoging aan van concentraties ten opzichte van de normale situatie. In de laatste kolom staan zware metalen die in verhoogde mate zijn aangetroffen in luchtstof.

Locatie Fijn stof PAK’s Dioxinen Elementen
naar volgende onderdeelterug naar boven

Het Nederlandse beleid voor externe veiligheid

In het algemeen streeft de overheid ernaar om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van risicovolle activiteiten die zich in Nederland afspelen. Bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen worden verplicht elk jaar een extern veiligheidsrapport (EVR) in te leveren. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving (bijvoorbeeld voor de huizen rondom een fabriek of tankstation). Het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk (CEV) is in januari 2002 bij het RIVM opgericht en adviseert de overheid omtrent de risicobepaling. Het beleid richt zich in hoofdlijnen op twee principes:Bron: Milieuloket

Alleen de controle daar ontbreekt het nog te veel aan, en het gedoogbeleid is ontoelaatbaar anno 2007.

Advertenties

Over Henk Polie

Mijn naam is Henk Polie, Ik strijd al jarenlang voor een gifvrij Nederland. Maar aangezien ik dat niet alleen kan verzoek ik bij deze dan ook iedere bezoeker van dit Weblog om alles wat hier vermeld staat zoveel mogelijk door te vertellen tegen een ieder die u maar kent. Zelf gebruik ik dan ook in mijn tuin geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar doe ik alles op natuur basis en gebruik ik azijn voor het onkruid tussen de tegels en straatklinkers, en koffie drap voor de bemesting van de tuin planten. Met vriendelijke groet, Henk Polie
Dit bericht werd geplaatst in Milieu. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s