Chemicaliën in onze leefomgeving spelen volgens experts grotere rol bij kanker.


Chemicaliën in het milieu spelen volgens experts grotere rol bij kanker

Nieuw onderzoek van de universiteit van Liverpool toont aan dat milieuverontreinigende stoffen zoals pesticiden een grotere rol spelen bij het veroorzaken van kanker dan gedacht. Tot nu toe waren in eerdere studies kankerverwekkende en hormoon verstorende chemicaliën (zoals in pesticides en plastic) in kleine hoeveelheden geen echte belangrijke factor bij het krijgen van kanker. Deze studie toont echter aan dat baby’s en jonge kinderen wel degelijk een verhoogde kans lopen op kanker door bijvoorbeeld dioxine in moedermelk en organochlorines in vlees en zuivel.
Een modern huishouden is erger dan een chemische fabriek.

Lees verder

Advertenties
Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Prettige feestdagen, maar vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is.


We wish You a Merry Christmas and a Happy New Year!

Heeft u ook goede voornemens voor het nieuwe jaar?. Koop dit jaar dan eens geen vuurwerk maar besteed dat geld aan milieu vriendelijk Led verlichting als u ook het klimaat en uw gezondheid wilt verbeteren, dus verbeter de wereld en begin bij je zelf nu het nog kan.

Vuurwerk maakt meer kapot dan je lief is. Lees verder

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Petitie aan de Tweede Kamer.


Als tastbaar voorbeeld wordt een geïmpregneerd houten mini- tuinset aangeboden voor de kindercrèche in de Tweede Kamer

Op 11 december 2007 gaan vertegenwoordigers van het Platform Herstel Rechtsorde, de Sociale Databank Nederland en Het Echte Nieuws een petitie aanbieden aan de Tweede kamer met als doel een totaal verbod op geïmpregneerde houten speeltoestellen gerealiseerd te krijgen teneinde de gezondheid van onze kinderen te beschermen. Als demonstratie zullen deze mensen ook een geïmpregneerd houten picknicksetje aanbieden aan de crèche van de Tweede Kamer om zo de Kamerleden te bewegen zich te verdiepen in de werkelijke gevaren van dit hout.

Tevens zal aanwezig zijn een bezorgde ouder die uit voorzorg zijn kinderen van school heeft moeten halen en daarmee zoveel juridische problemen heeft gekregen dat hij dubbel slachtoffer is geworden van het beschermen van zijn kinderen.

Waarom maken mensen zich zo veel zorgen over met lood vergiftigd Chinees speelgoed, terwijl het geïmpregneerde hout waarvan zoveel speeltoestellen gemaakt zijn, stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) bevatten die 1000 keer gevaarlijker zijn dan lood. De stoffen die in dat hout zitten zijn zwartelijststoffen die zo gevaarlijk zijn dat elke blootstelling daaraan via een maximale brongerichte aanpak had moeten worden voorkomen. Toch hebben deze stoffen door gebrekkige wetgeving en politieke onwil hun weg gevonden in schuttingen, tuinhuisjes en zelfs kinderspeeltoestellen.

Met deze actiedag proberen de bezorgde burgers niet alleen aandacht te krijgen voor de gevaren van geïmpregneerd hout in het algemeen, maar speciaal voor de gevaren van dit hout als het wordt toegepast in kinderspeeltoestellen en daardoor risico’s oplevert voor de volksgezondheid.

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Geïmpregneerde houten speeltoestellen.


Nationale Actiedag 11 December

PERSBERICHTOp 11 december 2007 gaan vertegenwoordigers van het Platform Herstel Rechtsorde, de Sociale Databank Nederland en Het Echte Nieuws een petitie aanbieden aan de Tweede kamer met als doel een totaal verbod op geïmpregneerde houten speeltoestellen gerealiseerd te krijgen teneinde de gezondheid van onze kinderen te beschermen. Als ludieke actie zullen deze mensen ook een geïmpregneerd houten picknicksetje aanbieden aan de crèche van de tweede kamer om zo de tweede kamerleden te bewegen zich te verdiepen in de werkelijke gevaren van dit hout

Tekst over de foto
Niet alleen aandacht voor de enorme gevaren van geïmpregneerd hout in het algemeen, maar speciaal voor de gevaren van dit hout als het toegepast wordt in kinderspeeltoestellen. (Zie ook editie 2007-11-15 )

Tevens zal aanwezig zijn een bezorgde ouder die uit voorzorg zijn kinderen van school heeft moeten halen en daarmee zoveel juridische problemen heeft gekregen dat hij dubbel slachtoffer is geworden van het beschermen van zijn kinderen. Waarom maken mensen zich zo veel zorgen over met lood vergiftigd Chinees speelgoed terwijl het geïmpregneerde hout waarvan zoveel speeltoestellen gemaakt zijn stoffen, als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI), bevatten die 1000 keer gevaarlijker zijn dan lood. De stoffen die in dat hout zitten zijn zwarte lijststoffen die zo gevaarlijk zijn dat elke blootstelling daaraan via een maximale brongerichte aanpak had moeten worden voorkomen. Toch hebben deze stoffen door gebrekkige wetgeving en politieke onwil hun weg gevonden in schuttingen, tuinhuisjes en zelfs kinderspeeltoestellen.Met deze actiedag proberen de bezorgde burgers niet alleen aandacht te krijgen voor de enorme gevaren van geïmpregneerd hout in het algemeen, maar speciaal voor de gevaren van dit hout als het toegepast wordt in kinderspeeltoestellen.Wie mee wil doen of belangstelling heeft is welkom om 1200U op het Binnenhof, 11 December 2007.


PETITIE PER 11 DECEMBER 2007Petitie om geïmpregneerd hout in o.a. kinderspeeltoestellen te verbieden om de gezondheid van kinderen te beschermen tegen het krijgen van o.a. kanker, dat al doodsoorzaak nr. 1 is. Dit hout is 1000 keer zo gevaarlijk als de Chinese speeltjes die uit de winkels weg moesten.Als tastbaar symbool van de in 1991 door 148 Kamerleden aanvaarde maar genegeerde motie om wolmanzouten te verbieden voor het impregneren van hout, bieden wij u in natura een onlangs en rechtstreeks uit de winkel aangekocht mini tuinmeublement voor kinderen aan. Dit om de tuinset van geïmpregneerd hout gratis beschikbaar te stellen voor de kindercrèche van de Tweede Kamerleden.Wij bieden deze petitie aan omdat iemand weigert zijn kinderen op de basisschool onderwijs te laten volgen wegens gevaar van vergiftiging. De familie H. is er slachtoffer van geworden. Want op school moeten hun kinderen spelen in een zandbak omgeven door geïmpregneerd hout, waardoor hun kinderen gevaar lopen deze gifstoffen via mond- en huidcontact in het lichaam te krijgen. Dat zijn de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom VI tot boven de Maximale Toelaatbare Risiconiveau (MTR-waarde). De kinderen van school houden mag niet omdat zij dan de leerplichtwet overtreden, waarop strafrechtelijk vervolging volgt. De familie H. is juridisch dubbel slachtoffer, omdat zij hun kinderen willen beschermen tegen het krijgen van kanker via contactvergiftiging.Dit grote gevaar voor de (volks)gezondheid is ook bij alle landelijke milieu- en consumentenorganisaties al 11 jaar bekend, maar men blijft er wonderwel over zwijgen. Daarom geven wij dit signaal af aan u in de politiek.

Kamerleden die hun bezorgdheid voor hun eigen en andere kinderen willen uitdragen naar de samenleving vragen wij om beleid. Wij verzoeken u om deze petitie niet alleen aan te nemen, maar ook de consequenties er uit te trekken t.a.v. het gebruik van dit soort hout en speelgoed bij scholen en speeltuinen, zoals dit ook kan bij de Bloemcampschool van prinses Amalia in Wassenaar. Wij verzoeken u de op 12 november 1991 aangenomen motie in wetgeving te laten uitmonden, zodat gezondheidsrisico’s voor iedereen worden weggenomen.

Aangeboden door:

Platform Herstel Rechtsorde : B. Heijmen, Canadastraat 11, 5651 CE Eindhoven
Sociale Databank Nederland : R.M. Brockhus, Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Het Echte Nieuws : N.A. de Best, Bredestraat 67, 4501 EB Oostburg


 Zie ook:
Groep bezorgde ouders op stap met houten kinderspeelsetje van hofleverancier
Wat gaan deze mensen doen met een geïmpregneerd kinderzitje?

Geplaatst in wolmanzouten | Een reactie plaatsen

Dag van de Stratenmakers.


Stratenmakers werken te vaak op een onnodig ongezonde of gevaarlijke manier. Bij controles van de Arbeidsinspectie blijkt in de helft van de gevallen iets mis te zijn. Stratenmakers tillen te zwaar, ademen kankerverwekkend kwartsstof in of lopen risico aangereden te worden door langskomend verkeer.

Hier onder een hele mooie uitzending, Bekijk de hoge kwaliteit DivX video. 70mb
Door druk internetverkeer bij stage6.com kan het laden soms even tijd in beslag nemen.

Op de dag van de Stratenmakers werken die mensen helaas niet volgens de Arbo regels, let maar eens op die mijnheer die met zijn trilplaat bezig is zonder een stof masker op te hebben. En de de opperman die zo klakkeloos het zand uitstrooit terwijl er op dat moment juist mensen aan komen lopen die daar het stof weer van binnen kunnen krijgen. Daarbij moet je dan ook nog bedenken dat de voorzitter van de Stratenmakersbond aanwezig was, ja ze keken er na en zeiden er niets van. Tevens werd er ook niet vermeld of dat er op die shovel waar die Dame op zat ook een roetfilter aanwezig was, en ook niet op die trilplaat. Wat natuurlijk ook vereist zou moeten zijn voor de volksgezondheid.

Bekijk ook het artikel van 19 maart 2007 hier omder,
Stratenmakers en hun gezondheid?.

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Lood en benzeen in de benzine is schadelijker voor milieu en gezondheid dan men denkt.


Wim Janssen vond op een computernetwerk onderstaand artikel. Het is een verhaal over ongelode benzine, geschreven door een deskundige, tevens lid van de Jaguar Club Australië. Het sluit aan bij eerder in de revue verschenen verhalen over loodtoevoegingen maar beweert eigenlijk het tegenovergestelde. Er is geen gevaar bij loodtoevoeging in de benzine, maar wel reëel gevaar bij het toevoegen van loodvervangende chemicaliën. Het artikel werd door Erik Muis man vertaald


Geschreven door: R.D. Greenaway, CEng MIMeche


Een aantal leden hebben mij over de situatie met de ongelode benzine en onze auto’s gevraagd. Ten eerste bij de auto’s met koppen van vóór het aluminium tijdperk is de compressieverhouding laag genoeg en dus zal de enige noodzakelijke modificatie zijn het monteren van geharde klepzittingen in je gietijzeren kop en klaar is Kees. Maar en dit geldt voor al de auto’s van voor het ongelode tijdperk, daar je geen katalysator gemonteerd hebt zullen de uitlaatgassen van je auto ongelooflijk giftig zijn. Ik zal het even uitleggen.Ten eerste, lood in benzine. Lood dient om benzine met een hoger octaangehalte te verkrijgen zodat we efficiëntere motoren krijgen. Als lood in de motor verbrand wordt, gebeurt dit bij zo’n 1100 tot 1650~C en wordt als het ware gebakken als een baksteen. Als de deeltjes door de uitlaat uitgestoten worden, vallen deze binnen 3 tot 3,5 m op de grond. (Zwaarder dan lucht.)

De gebakken deeltjes zijn getest met verschillende zuren en vooral maagzuur heeft géén oplossend effect op het gebakken lood. Het kan ook niet opgenomen worden in de longen. Dit in tegenstelling tot loodstof. Er komt geen loodstof uit de auto-uitlaat. Ik kan geen bloedmonsters vinden van voor 1933 maar de statistieken vanaf 1933 tot 1985 tonen een gestadige afname. Echter vanaf 1925 begon men lood aan de brandstof toe te voegen en de piek lag in 1970. Je zou kunnen denken, dat de loodgehaltes in het bloed proportioneel gestegen zouden zijn maar ze zorgen nog niet voor een rimpeling in de grafieken.

Toen Duitsland het loodgehalte in hun benzine terugbracht, was er ook toen geen reactie bij de loodgehaltes in de genomen bloedmonsters. Proeven genomen op een klein eiland uit de kust van Schotland, zonder ook maar één enkele verbrandingsmotor, laten een veel hoger loodgehalte in de populatie zien dan bij proefnemingen in het centrum van Londen. Ongeveer dezelfde resultaten werden gevonden toen de hooglanders van Nieuw-Guinea vergeleken werden met mensen uit Melbourne.

De huidige afnamen in loodgehalten zijn gevonden: door het verminderde gebruik van een op lood gebaseerde legering namelijk tin, het gestadige afnemen van loodsoldeer in onze kookpotten en de vervanging van loden waterleidingbuizen, die ons drinkwater transporteren. Overigens in blikvoedsel van Aziatische oorsprong wordt in een aantal producten nog steeds loodsoldeer gebruikt. En er zijn altijd nog genoeg loden waterleidingen. Waar zijn de Groenen?

Lood werd omwille van slechts één reden verwijderd uit de brandstof en dat was omdat de uitlaatgaskatalysators zeer snel verstopt raakten met looddeeltjes en hun werking dus stopten. Helaas drukte de Groene Beweging, destijds slecht geïnformeerd, enthousiast op de verwijdering van lood. En voorbijgaand aan de werkelijke reden voor verwijdering, begon ze een misleidende emotionele campagne -waar we nog steeds onder lijden- toen meer leden zich aanmeldden zonder uit te vinden waar ze voor stonden.

Ongelode brandstof is van een heel ander gehalte en is véél gevaarlijker zoals ik zal gaan bewijzen. Meer dan de helft van een liter benzine is geen benzine. Het is in feite een brouwsel van aromaten. En indien heksen deze toverdrank gebrouwen hadden, zou het niet duivelser kunnen zijn. De aromaten welke het lood vervangen zijn dimethylbenzeen, mesityleen, tolueen, xyleen en benzeen. Alle zijn carcinogeen verklaard en veroorzaken leukemie en andere aan kanker gerelateerde ziekten. Let wel, ik heb gezegd veroorzaken en niet zou kunnen veroorzaken.

Ik zal één autoriteit citeren, Dr. Warren, die destijds als adviseur van de regering waarschuwde tegen de invoering van loodvrij en genegeerd werd. “In feite blijkt dit spul zo gevaarlijk te zijn, potentieel dodelijk, dat ik er bij U op aandring dit niet te gebruiken in een auto zonder katalysator. Gebruik het niet in je motormaaier, kettingzaag, groenversnipperaar of buitenboordmotor. En maak er geen onderdelen in schoon. Komt er iets van op je huid, was het onmiddellijk af. Vermijd roken bij het afvullen en laat niemand in de buurt van de uitlaat komen. In het bijzonder indien de uitlaat koud is. Vergeet niet dat katalysators niet werken totdat ze zo’n 200~C heet zijn.”

Professor Maltoni en Morando Soffritti van het Oncologisch Instituut te Bologna ontdekten, dat blootstelling aan bepaalde brandstofadditieven zoals benzeen in het bijzonder, een krachtig carcinogeen genoemd moet worden met invloed op veel weefsels en organen. De gegevens laten er geen twijfel over bestaan, dat additieven sterk potentiële carcinogenen zijn. Roger Perry, een professor in milieukunde van het London’s Imperial College, heeft testen uitgevoerd, die aantoonden dat ongelode benzine gebruikt in auto’s zonder katalysator een grote hoeveelheid vluchtige organische verbindingen produceren welke direct gerelateerd kunnen worden aan kanker.

Recent heeft in het Verenigd Koninkrijk de National Society of Clean Air alle steun voor ongelode benzine opgezegd. Het komt nu in informatie vanuit Amerika naar voren, dat de gemiddelde auto uitgerust met katalysator (zowel Amerikaans als import) slechts schoon zijn gedurende ongeveer een jaar. Daarna moet ze vervangen worden. Al een enkele terugslag als een monteur de auto aan het afstellen is, zal de katalysator vernietigen. Een Holden-cat kost bijna $1000,– en een Ford ongeveer $250,– (het BBC2-programma Top Gear heeft dit onlangs uitgezocht bij een test: katalysators in het Verenigd Koninkrijk kosten £500,– tot £1500,–)

Ongelode benzine kost meer om te maken zodat de kosten voor het land hoger zijn. En er is meer olie voor nodig en veroorzaakt meer vervuiling omdat men ook de aromaten moet maken. Nou is zure regen een andere bron van vervuiling. Het komt uit twee verschillende bronnen. De ene is zwaveldioxide (van kolengestookte centrales) en de andere is zwavelzuur. Opgeloste zwavelzuur is die rotte eierenlucht, die je krijgt, (ja, je raadt het al) van gekatalyseerde voertuigen. Ook al kan je het niet ruiken dan is het er nog steeds wel.

In Duitsland hebben ze al een lange tijd zure regen maar sinds de komst van ongelode benzine heeft het stadium bereikt waarin de bovenste helft van het beroemde Zwarte Woud nu duidelijk bruin wordt. Geloof me, de autoriteiten zullen elke truc uit het boek gebruiken. Zoals afgelopen jaar, als goed voorbeeld, toen twee grafieken over elkaar gelegd werden en gebruikt werden als bewijsmateriaal in de loodconferentie. De grafiek van het loodgehalte in het bloed toont een gestadige daling sinds de jaren dertig en onaangetast door gelood benzinegebruik werd zorgvuldig bewerkt om een vierjarige periode van 1976 tot 1980 te tonen.

Zo natuurlijk laat het een daling zien en toen de grafiek van het loodgebruik er overheen gelegd werd leek het alsof de afname van het gebruik van lood in benzine de reden voor de daling was. Dat is werkelijk een vuile manier om cijfers te presenteren. Ik begrijp de autoriteiten niet. Ros Kelly, die de minister was die de uitbanning van lood er doordrukte, heeft kinderen en de Kamerleden, geven ze er niet om of weten ze het niet? Denk aan de pompbediende (ik ken er niet zoveel) maar de hele dag ademen ze de dampen in. En wat te denken van de tankwagenchauffeur, die de ondergrondse tanks vult? Die moet een grote dosis binnenkrijgen. Hij zou een grote compensatie kunnen eisen maar het is de moeite niet waard. Juist vandaag heb ik gelezen, dat in Zweden bij tankstationwerkers onverwacht hoge niveaus van leukemie gevonden zijn.

En wij? Ons wordt gezegd: ja, ja, je kan het in je voertuig van voor 1986 gooien. Het zal je auto niet beschadigen. Het ontbreken van lood zal je cilinders sneller doen verslijten en tenzij je geharde klepzittingen hebt zullen je kleppen zich langzaam in je kop vastzetten. Oh, en overigens de klepzittingen in je mooie moderne karretje zijn ook niet altijd van de geharde variëteit maar het geeft niet want je hebt een “te gebruiken tot” datum gemarkeerd gekregen op je moderne karretje. Je zal het niet vinden, het is goed verborgen maar het is er en het ligt bij ongeveer vier jaar na de koop.

Wat te doen ? Ten eerste vul je eigen tweetakt tank met gelode benzine en voeg de olie toe. Er zijn service stations gepakt voor het gebruiken van ongelood in hun meeneem tweetakt tanks. Indien je je buitenboordtank, je viertakt motormaaier of wat dan ook, dat géén Katalysator heeft, vult dan zeker met gelode brandstof. Het is nogal wat veiliger. Als je met je auto tankt, probeer dan in zo’n positie te zijn, dat de wind van je vandaan blaast. Geen katalysator auto op korte afstanden ? Niet veel keus eigenlijk. Belaag je locale en nationale politici met de feiten en vraag hen wat er gebeurt indien hij of zijn kinderen of kleinkinderen kanker krijgen en de schuld gelegd kan worden bij iets, dat we niet nodig hadden maar ons opgelegd is.

Bron: http://www.sdnl.nl/benzine1.htm

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Prinses Amalia speelt wél veilig op haar school en zonder gif.


Enkele bezorgde ouders gingen naar de openbare bloemcampschool (de nieuwe school van prinses Amalia in Wassenaar) om daar een geimpregneerd houten picknicksetje aan te bieden.

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Kolencentrale Nuon mag te veel kankerverwekkende stoffen uitstoten.


PERSBERICHT

Gezamenlijk persbericht van Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging en Stichting Natuur en Milieu31 augustus 2007  –  Milieufederatie Groningen, Waddenvereniging, Stichting Natuur en Milieu en Mobilisation for the environment hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die Nuon onlangs kreeg voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in de Eemshaven. De vier natuur- en milieuorganisaties zijn vooral geschrokken van de enorme hoeveelheid dioxine die de nieuwe centrale mag uitstoten. De organisaties willen dat de Raad van State de vergunning vernietigt. 

Nuon beweert dat de nieuwe kolencentrale gebruik gaat maken van een zeer schone techniek. Voor een andere centrale van energieproducent RWE, die ook in de Eemshaven moet komen te staan, is echter een ruim twintig keer lagere dioxine-uitstoot aangevraagd. De nieuwe centrale van Nuon mag zelfs meer dioxines en furanen gaan uitstoten dan alle huidige Nederlandse kolencentrales en afvalverbrandingsinstallaties bij elkaar. Dioxines staan bekend als kankerverwekkend. Volgens de natuur- en milieuorganisaties is onvoldoende onderzocht wat de effecten van zo’n hoge uitstoot zijn op bijvoorbeeld het leven in de Waddenzee. Ook de gevolgen van de uitstoot van fluorides en zware metalen zijn niet getoetst, voordat de vergunning verleent werd.  

CO2-uitstoot
De enorme uitstoot van het broeikasgas CO2 door kolencentrales blijft een grote zorg van de organisaties. Nuon zal er weliswaar voor zorgen dat de CO2 van haar centrale afgevangen kán worden, maar er is geen enkele verplichting om dit ook daadwerkelijk te doen. Energiebesparing en gebruik van duurzame energie verdienen de voorkeur boven  ondergrondse opslag van CO2.

Publicatiedatum: 01-09-2007

Bron: Natuur en Milieu

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

Uitstoot van schadelijke stoffen na branden en rampen.


In Nederland vinden jaarlijks tien tot twintig branden of rampen plaats waarbij relatief veel schadelijke stoffen vrijkomen. Het potentiële gevaar wordt in eerste instantie gemeten door de brandweer, die bekijkt of er in het gebied acute risico’s voor de bevolking zijn. Maar ook in de dagen en weken erna kunnen schadelijke stoffen in de omgeving verspreid worden, wat gevolgen kan hebben op de langere termijn. Dit wordt in kaart gebracht door de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) van het RIVM, in samenwerking met de ministeries van VROM en Binnenlandse Zaken.

Na 15 jaar onderzoek bracht het MOD in december 2002 een rapport uit met algemene conclusies over de uitstoot van gevaarlijke stoffen na een brand of ramp. Vrijwel altijd trof het MOD binnen een afstand van enkele honderden meters verhoogde tot sterk verhoogde concentraties aan van koolmonoxide (CO), vluchtige organische componenten (VOC’s) en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Ook dioxinen en zware metalen zoals lood komen vaak vrij. De hoogste concentraties kwamen vrij bij branden met grote hoeveelheden koolwaterstoffen, zoals een opslagloods met kunststoffen, een verffabriek, of een depot waarin chemisch afval was opgeslagen (verven, lijmen, oplosmiddelen en olieresten).

Enkele resultaten van de metingen van stofvormige componenten bij een aantal branden. De getallen geven de verhoging aan van concentraties ten opzichte van de normale situatie. In de laatste kolom staan zware metalen die in verhoogde mate zijn aangetroffen in luchtstof.

Locatie Fijn stof PAK’s Dioxinen Elementen
naar volgende onderdeelterug naar boven

Het Nederlandse beleid voor externe veiligheid

In het algemeen streeft de overheid ernaar om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van risicovolle activiteiten die zich in Nederland afspelen. Bedrijven die omgaan met gevaarlijke stoffen worden verplicht elk jaar een extern veiligheidsrapport (EVR) in te leveren. Aan de hand daarvan wordt beoordeeld hoe groot de risico’s zijn voor de omgeving (bijvoorbeeld voor de huizen rondom een fabriek of tankstation). Het Centrum voor Externe Veiligheid en Vuurwerk (CEV) is in januari 2002 bij het RIVM opgericht en adviseert de overheid omtrent de risicobepaling. Het beleid richt zich in hoofdlijnen op twee principes:Bron: Milieuloket

Alleen de controle daar ontbreekt het nog te veel aan, en het gedoogbeleid is ontoelaatbaar anno 2007.

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen

PVC bevat gevaarlijke en giftige stoffen


Geen veilige afvalverwerking PVC

De Europese Commissie publiceerde eind juli een langverwacht Green Paper over PVC (polyvinylchloride). De conclusies zijn zo schokkend als de milieubeweging al decennialang beweert: er is geen enkele manier om PVC-afval veilig te verwerken.

Het Green Paper baseert zich op vijf wetenschappelijke studies naar de gevolgen van PVC voor het milieu en de gezondheid van mensen. Het is een beleidsnotitie, dat zich vooral richt op de (on)mogelijkheden om PVC-afval te verwerken: storten, verbranden of hergebruiken. Uit PVC-afval dat op een stortplaats wordt gedumpt, lekken gedurende een zeer lange periode nog gevaarlijke weekmakers en mogelijk ook gevaarlijke stabilisatoren. Verbranding maakt het probleem alleen nog maar groter. Bij de verbranding van een kilo PVC in de Europese Unie wordt 0,4 – 1,4 kilo gevaarlijk afval gevormd, afhankelijk van de verbrandingsvorm. Toch, stelt de commissie in het rapport, vervijfvoudigt het aandeel van verbranding in de PVC-afvalverwerking in de komende twintig jaar.

Hergebruik?
Hergebruik van PVC-afval draagt volgens de commissie onvoldoende bij aan de oplossing van het afvalprobleem. Op dit moment wordt drie procent opnieuw gebruikt, maar van tweederde hiervan blijft kwalitatief zo weinig over dat het nieuw PVC niet kan vervangen. De publicatie wijst bovendien op de gevaarlijke additieven in PVC-afval, die bij hergebruik worden verspreid over nieuwe producten. Hoogwaardig hergebruik van PVC-afval, waarbij dus geen lood, cadmium of PCB’s in de hergebruikte producten terechtkomen, kan in 2020 slechts vijf procent van het afvalprobleem oplossen. Geen enkele methode is dus veilig voor mens en milieu. Toch neemt de hoeveelheid PVC-afval – in een ongewijzigd scenario – de komende twintig jaar toe met maar liefst tachtig procent: van 4,1 tot 7,2 miljoen ton per jaar.


Onverantwoord
De conclusie is onontkoombaar: PVC moet zo snel mogelijk worden uitgebannen. Het bevat gevaarlijke en giftige stoffen en er bestaat geen effectieve methode om van die stoffen af te komen. Ze blijven een bedreiging vormen voor het milieu en de gezondheid van mensen. Uit dit Green Paper blijkt volgens de milieubeweging dan ook duidelijk dat het onverantwoord is om een dergelijk materiaal nog langer te fabriceren. Productie en gebruik moeten zo snel mogelijk worden uitgefaseerd. Het bestaande PVC-afval dient volledig te worden gescheiden van ander afval en veilig opgeslagen tot er een goede verwerkingstechnologie is ontwikkeld. De kosten daarvan zijn voor rekening van de producenten.

TBT ook in PVC

Dat PVC in de productie- en in de afvalfase veel milieuvervuiling veroorzaakt is bekend. Maar ook allerlei toevoegingen aan PVC zijn bronnen van verontreiniging. Afhankelijk van de toepassing heeft PVC een scala aan additieven nodig. De belangrijkste zijn stabilisatoren (cadmium-, lood- en organotinverbindingen) en weekmakers (ftalaten). Deze stoffen zijn slecht voor het milieu en vormen een risico voor de gezondheid. Dit jaar bleek naast de meest gebruikte organotinverbindingen in PVC, monobutyltin (MBT) en dibutyltin (DBT), ook tributyltin (TBT) te worden aangetroffen. TBT is ongetwijfeld één van de giftigste stoffen die bewust door de mens in het (zee)milieu wordt verspreid. De voornaamste toepassing is in aangroeiwerende scheepsverf, die waarschijnlijk per 2003 wordt verboden voor de commerciële scheepvaart. Met name Duits onderzoek toont aan dat TBT in veel meer (PVC-)producten zit. Öko-test onderzocht in mei zestien vinyl vloerbedekkingen: in vijftien werd TBT aangetroffen, met een maximale concentratie van 3250 microgram per kilo.

Bron: Groen en Geel

Geplaatst in Milieu | Een reactie plaatsen
%d bloggers liken dit: